Usługi

 

Usługi

TM Media

Kolportaż czasopism w punktach sprzedaży detalicznej to szukanie odpowiedzi na pytanie
GDZIE JEST POTENCJAŁ SPRZEDAŻY
,
a nie ile wynosi potencjał.

 

 

Nasze usługi:

 1. Negocjacje i renegocjacje kontraktów z dystrybutorami

 2. Doradztwo / konsulting

 3. Częściowa lub pełna obsługa dystrybucji (outsourcing)

 4. Promocja w punktach sprzedaży detalicznej (PSD)

 5. Usługi magazynowe i transportowe

 6. Sprzedaż produktów w sklepie internetowym

#01

 

 

 • Negocjacje i renegocjacje z dystrybutorami:

  • Negocjacje  i renegocjacje kontraktów z dystrybutorami

  • Realizacja zdefiniowanych przez Wydawcę celów strategicznych

  • Analiza proponowanego przez dystrybutora rabatu handlowego

  • Przygotowywanie dystrybutorom stanowiska kontraktowego

  • Analiza treści kontraktu pod kątem minimalizacji skutków ewentualnych zagrożeń

  • Przygotowanie zmian treści kontraktu i przedstawienie jej dystrybutorowi 

#02

 

 

 • Doradztwo/konsulting w zakresie:

  • Negocjacji warunków handlowych z dystrybutorami

  • Nadzoru nad realizacją podpisanych kontraktów

  • Wprowadzania do sprzedaży nowych produktów

  • Analizy sprzedażowej rynku, segmentu, produktu

  • Założeń wydawniczych i technicznych

  • Prognozy nakładów, sprzedaży i zwrotów

  • Wielkości drukowanego nakładu

  • Promocji w punktach sprzedaży detalicznej

#03

 

 

 • Częściowa lub pełna obsługa dystrybucji (outsourcing):

  • Nadzór nad realizacją kontraktów

  • Współpraca z działami Wydawcy (z Działem Wydawniczym, Marketingu i Promocji, PR, …)

  • Nadzór nad realizacją kontraktu z Dystrybutorem

  • Współpraca z działami wykonawczymi Dystrybutora

  • Weryfikacja oczekiwań Wydawcy pod kątem zgodności z umową

  • Tworzenie i przekazywanie Dystrybutorowi rozdzielnika nakładowego na regiony/oddziały/ekspedycje

  • Tworzenie i przekazywanie Dystrybutorowi strategii sprzedaży w punktach sprzedaży detalicznej

  • Monitoring na każdym poziomie sprzedaży - od rozdzielników hurtowych aż po pojedyncze punkty sprzedaży detalicznej

  • Analiza danych sprzedażowych

  • Poprawa parametrów sprzedażowych

  • Alokacja tytułu w PSD w trakcie sprzedaży

  • Poprawianie ekspozycji tytułów w wybranych PSD

  • Przeprowadzanie testów sprzedaży w trakcie sprzedaży

  • Monitoring sprzedaży w PSD

#04

 

 

 • Promocja w punktach sprzedaży detalicznej:

  • Tworzenie planów kampanii promocyjnych w PSD

  • Wybór nośników

  • Zakup nośników do promocji w PSD

  • Kontrola poprawności realizacji promocji w PSD

  • Analiza sprzedażowa w PSD objętych promocją 

#05

 

 

 • Usługi magazynowe i transportowe:

  • Transport egzemplarzy z drukarni       

  • Odbiór i transport niesprzedanych egzemplarzy (zwroty)

  • Kontrolne przeliczania u Dystrybutora dostawy nakładów i odbieranych zwrotów

  • Magazynowanie egzemplarzy, dekompletacji zwrotów fizycznych

  • Utylizacja i sprzedaż makulatury

#06

 

 

© 2019. TM Media Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.